Zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů a odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s tím, aby společnost Data Diamond s.r.o., IČO: 04576594, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, jakožto správce, zpracovávala osobní údaje, které jste uvedla/a do kontaktního formuláře, tzn.:

a) jméno
b) email a
c) obsah dotazu

Pokud nám neposkytnete shora uvedené údaje, nemůžeme Vám na Váš dotaz odpovědět.

Tento souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem zaslaným na adresu info@datadiamond.cz a Vaše údaje budou vymazány. Kontaktovat nás můžete také na adrese našeho sídla.

2. Informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech

Mimo výše uvedené údaje zpracováváme také cookies. Případný souhlas s jejich zpracováváním můžete změnit v nastavení Vašeho prohlížeče.

Cookies slouží k tomu, abychom Vám usnadnili a zpříjemnili užívání našich internetových stránek a mohli je neustále vylepšovat.

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte následující práva:

a) Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

b) Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

c) Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

d) Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.

e) Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

f) Právo na přenositelnot údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smluv, které jsme s Vámi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

g) Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud by Vás zajímalo ještě cokoli dalšího ohledně zpracování osobních údajů, napište nám na email info@datadiamond.cz.